Nad 900 Kč DOPRAVA ZDARMA!

obchodní společnosti
MEDINATUR CZ s.r.o.
se sídlem Na zlatě 2835/3, Praha 5, 158 00
identifikační číslo: 047 36 460
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252888

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.medinatur.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Obchodní společnosti MEDINATUR CZ s.r.o., se sídlem Na zlatě 2835/3, Praha 5, 158 00, identifikační číslo: 047 36 460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252888 (dále jen „MEDINATUR“) organizuje v termínu od 0:01 hodin dne 10.5.2018 do 23:59 hodin dne 31.5.2018 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Vzorky ZDARMA“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně (dále jen „Pravidla“), které jsou k dispozici na internetové stránce MEDINATUR www.medinatur.cz.
 2. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účastí v Kampani dle Pravidel projevuje každý Účastník svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.
  2. Zatrhnutím uvedeného pole v závěru objednávkového formuláře dává Účastník MEDINATUR souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu:
   jméno, příjmení, adresa, kontaktní telefon, e-mail a nepovinnou odpověď na otázku „Co Vám komplikuje opalování?“
   za účelem prověření jeho účasti v Kampani a doručení objednaných vzorků.
   Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení MEDINATUR. Účastník má zároveň dle § 12 Zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle § 21 tamtéž právo ve vztahu ke svým shromažďovaným osobním údajům požadovat vysvětlení, opravu, zablokování nebo jejich doplnění či likvidaci.
  3. Účastník dává MEDINATUR ve výše uvedeném smyslu souhlas s následným zpracováním osobních údajů prostřednictvím pověřeného zpracovatele pro marketingové účely MEDINATUR, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu dvaceti let až do odvolání souhlasu na adrese MEDINATUR.

V Praze dne 1.5.2018

Produkt, který jste právě vložili do košíku monžá není k dispozici okamžitě.